Hervormde Gemeente
Ottoland

Geschiedenis kerkgebouw Hervormde Kerk Ottoland

Het gebouw is gesitueerd op een terp. Mogelijk diende de kerk op die manier ook als toevluchtsoord voor mens en dier bij hoog water.
Het huidige kerkgebouw is in 1732 gebouwd. Oorspronkelijk was er aan de westzijde ook nog een kerkkamer en een knekelhuis aangebouwd.
Voor het huidige gebouw stond een gebouw vermoedelijk uit de 16e eeuw dus van vóór de Reformatie. Dit was zo in verval geraakt na de watersnood van 1726 dat Schout en Schepenen besloten een nieuwe kerk te laten bouwen. De bouwkosten bedroegen f. 8000,00. De Staten van Holland droegen aan deze kosten ruim bij, omdat er in de gemeente zelf grote armoede heerste. Het huidige vloerniveau is in 1848 ontstaan na een verbouwing. Uit die tijd dateert ook  het fraai beschilderde achterschot van de kerkzaal waartegen in 1913 het orgel werd geplaatst. Dit was ter gelegenheid van het eeuwfeest van de onafhankelijkheid, zoals ook is te lezen in een opschrift aan de onderkant van de orgelkas.  Ook werd in dat jaar de zoldering aangebracht.
In de vloer van de kerk zijn een aantal grafzerken te vinden en sinds de laatste restauratie in 1988 zijn die zerken ook weer zichtbaar. Bij de kerkenraad is een lijst beschikbaar met namen van personen die daar begraven zijn.
Aan weerzijden van de kansel hangen borden met de Tien Geboden en de Apostolische Geloofsbelijdenis, ze dragen het jaartal 1876 en zijn gevat in een Lodewijk X1V lijst. .
De preekstoel met koperen lezenaar en doopbakken met schaal stammen waarschijnlijk uit de tweede helft van de 18e eeuw evenals de koperen lezenaar op de voorlezersbank.
De consistoriekamer en het kerkportaal zijn eigendom van de burgerlijke gemeente
(gemeente Graafstroom). Op het dak van dit gedeelte bevindt zich ook het torentje. Dit  torentje heeft een uurwerk als achtkantige constructie op een vierkante onderbouw. In het torentje hangt een kleine luidklok. Aan de buitenzijde hangt een zonnewijzer met een (onjuiste) verdeling in halve uren. Tevens bevindt zich aan deze gevel een gedenkplaat van de voormalige burgerlijke “gemeente Ottoland”.
In de consistoriekamer hangt een lijst van predikanten, die de kerkelijke gemeente vanaf de Reformatie hebben gediend.