Hervormde Gemeente
Ottoland

Jeugdwerk

Kindernevendienst
Om de week is er tijdens de morgendienst kindernevendienst voor de kinderen tot en met groep 6 van de basisschool. De kinderen verlaten voor of na het lied voor de preek de dienst en keren voor het dankgebed weer terug in de dienst. Tijdens de kindernevendienst wordt gebruik gemaakt van de methode "Vertel het maar". De zondagsschool, die op de andere zondagen plaatsvindt, werkt ook met deze methode. De leiding van de kindernevendienst en zondagsschool bereiden samen het kinderkerstfeest en de kinderpaasdienst voor.

Zondagsschool
"Kinderen van één Vader'' komt om de week in de middag bij elkaar en is bedoeld voor kinderen vanaf (4 jaar) groep 0/1 van de basisschool t/m groep 6 van de basisschool.
De zondagschool is om de week van 13.45 tot 14.45 uur.

Als leiding willen we de kinderen op hun eigen niveau onderwijzen in het geloof. We hopen dat ze de liefde van de Here Jezus mogen leren kennen. We gebruiken hiervoor het materiaal van de methode "Vertel het Maar".  De zondagsschool staat voor iedereen open, ook voor kinderen die niet naar de kerk komen.

Kindercatechese
Om de week is er voor de jongens en meisjes van groep 7/8 kindercatechese. De kinderen zijn welkom tijdens de avonddienst om 18.30 uur totdat de kerkdienst afgelopen is. De kinderen werken uit "He Lives!" en behandelen dit seizoen het oude testament.


Tienerclub EDIN
Tienerclub EDIN is er voor jongeren van de 1ste t/m de 4e klas van het voorgezet onderwijs. Om de week op dinsdagavond van 20.00 tot ca. 21.00 uur komen ze bijeen.
Een clubavond bestaat uit 2 delen. In het 1e gedeelte wordt er een thema behandeld wat gaat over het geloof en over geloofsvraagstukken waar je als jongeren mee te maken hebt. In dit gedeelte wordt je uitgedaagd om zelf een mening te vormen over een onderwerp en een relatie te leggen met wat hierover in de Bijbel staat!  Het 2e gedeelte staat in het teken van een spel en/of activiteit. Uiteraard is er ook tijd om te chillen en elkaar te spreken!


Catechese
Catechisatie voor de jongeren van 12 t/m 15 jaar (Follow Me)
Wie: 1e t/m 4e klas voortgezet onderwijs.
Wat: We verkennen samen de Bijbel en je eigen geloof. Door middel van opdrachten, filmpjes en vragen gaan we hierover met elkaar in gesprek.
Wanneer: iedere 2 weken op dinsdag.
Hoe laat: 19.00 – 20.00 uur.

Catechisatie voor de jongeren van 16-17 jaar en 18+
Ook het komende seizoen ben jij (weer) van harte welkom bij de catechisatie! Want …
• Wie is God nu eigenlijk?
• Wat heeft de Bijbel met ons dagelijkse leven te maken?
• Waarom ga je naar de kerk?
• Over deze en nog veel meer vragen willen wij, samen met jullie, het komende winterseizoen gaan nadenken.

Er zijn twee groepen gemaakt, gecombineerd met Goudriaan; een groep 16+ en een groep 18+ jongeren

HJV
Sinds 1971 is de HJV dé ontmoetingsplek voor jongeren van 15 jaar en ouder in de Hervormde kerk van Ottoland.
De HJV komt drie zondagen per maand bijeen, alle jongeren vanaf 16 jaar zijn hartelijk welkom.