Hervormde Gemeente
Ottoland

Kerkenraad

De leden van de kerkenraad vormen het bestuur van de plaatselijke gemeente. De kerkenraad is  verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen.

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Predikant

ds. A. F. (Arie) de Fijter

Ouderlingen

J.M. (Joke) Bos-Aanen (Scriba)

C. (Cees) Aantjes (wijkouderling)

A. (Aart) Hoogendoorn (wijkouderling)

J.C. (Cora) Tukker-den Boer (jeugdouderling)

O. (Otto) Zwartbol (wijkouderling)

Diakenen

D. (Dirk) Stuij (voorzitter)

P. (Piny) Hakkesteeg-Vink (secretaris)

L. (Laura) de Ruijter (penningmeester)

Ouderling-kerkrentmeesters

W.E. (Edwin) van der Ham (voorzitter)

C.J. (Niels) van Leussen (secretaris)

W. (Wessel) Mak (penningmeester)