Hervormde Gemeente
Ottoland

Kringwerk

Jongerenkringen  
Jongeren Bijbelkring 
Deze nieuwe groep is bedoel voor jongeren van 21 t/m 28 jaar en komt op zondagavond bij elkaar tijdens het winterwerk seizoen.

Dertigers Groeigroep
De jongeren huiskring maakt een doorstart als Dertigers Groeigroep en is bedoeld voor jongeren van 21 t/m 35 jaar. 

Beide groepen beginnen om 20.15 uur (inloop) en komen telkens op de tweede zondagavond van de maand bij elkaar. 

Huiskringen
Tijdens het winterwerk seizoen zijn er meerder huiskringen binnen de gemeente. Het is goed om in kleine groepjes de bijbel te lezen en met elkaar door te praten. 

Ouderen bijbelkring
Maandelijks, op een woensdagmorgen, van 9.30-11.00, komt de ouderenbijbelkring bijeen. Een mooie gelegenheid om in een kleine kring samen de bijbel te lezen.

Vrouwenvereniging
Vrouwenvereniging "Helpt elkander" komt 1x per maand samen. Dat is meestal de 1e woensdag van de maand, er kunnen omstandigheden zijn dat we daarvan afwijken, dit gebeurt in overleg.
Als studiemateriaal gebruiken we De Hervormde Vrouw. Voor de data van samenkomst: zie de kerkbode.