Hervormde Gemeente
Ottoland

Foto's van onze kerk

De Hervormde kerk in Ottoland is gelegen op een terp. Mogelijk diende de kerk op die manier als toevluchtsoord voor mens en dier bij hoogwater of overstromingen.

Interieur
De preekstoel bestaat uit een klankbord (vervangen in 1848), ruggenschot, kuip, voet en trap. Staat opgesteld tegen de oostgevel en stamt uit het eerste kwart van de 18e eeuw, is beschilderd in verschillende houtimitaties. In de hele kerk zijn veel geschilderde houtimitaties.

Gebod, Gebed en Geloof
Aan weerszijde van de kansel hangen borden met de Tien geboden en de Apostolische Geloofsbelijdenis. Deze borden vormen samen met de preekstoel het drieluik gebod, gebed en geloof. Beide borden dragen het jaartal 1876 en zijn gevat in een forse lijst in (neo) Lodewijk XIV-vormen, bekroond met gestileerde palmet.

Doopbekken
Aan de trap van de kansel is een doopbekkenhouder met doopschaal te zien. In Ottoland is de arm van deze houder afwijkend van het gebruikelijke type: aan de viermaal gebogen arm ontspringen krullende ranken. De arm eindigt met een knop. Een exacte datering is niet te geven.

Kronen
De twee koperen kronen die in de kerkzaal hangen zijn ongedateerd. Ze zijn van een zeventiende-eeuws type, maar kunnen later zijn ontstaan. De 2x 6 armen buigen vrij diep door. De stangen waaraan ze zijn opgehangen komen in het gewelf uit bij de fraai beschilderde rozetten met eikenbladmotief.

Preekstoellezenaar
Bijzonder zijn ook de koperen lezenaars aan de kansel en op de liturgische tafel. De preekstoellezenaar draagt de naam van de schenksters op de ranken: ‘Eijchie Maartens’ en ‘Barbera Maartens’. De beide dames (zussen) werden in kerk in Ottoland gedoopt in 1642 en 1647. Mogelijk hebben de zussen de lezenaar geschonken uit de nalatenschap van hun vader.

Grafzerken
In de vloer van de kerk zijn een aantal grafzerken, die afkomstig zijn uit de eerder ter plekke staande kerk. Sinds de laatste restauratie (1987/1988) zijn de zerken ook zichtbaar, de oudste zerk dateert uit 1621.

Orgel
Het orgel is gebouwd in 1914 door de Familie Standaart in Rotterdam/Schiedam. Het betreft een orgel met een pneu matische mechaniek en er wordt gebruik gemaakt van fabrieks-pijpwerk (o.a. zink). In de jaren zeventig heeft een restauratie van het orgel plaats gevonden is het omgebouwd naar electro-pneumathiek. In 1990 heeft orgelbouwer Scheuerman uit Spijkenisse een opknapbeurt aan het orgel uitgevoerd. In 2012 is besloten dat het orgel vervangen moest worden. Er is een nieuw orgel gebouwd in de bestaande kas.

Bekijk hier een impressie van de Hervormde gemeente Ottoland en haar kerk.