Hervormde Gemeente
Ottoland

Eredienst

In onze gemeente zijn er iedere zondag twee erediensten. De morgendienst begint om 9.30 uur en de avonddienst om 18.30 uur. De diensten hebben doorgaans een vaste orde van dienst, waarin de Woordverkondiging centraal staat. Daarnaast zijn er diensten tijdens de christelijke feestdagen. De avonddiensten hebben soms een verdiepend of thematisch krakter.
U bent in alle diensten van harte welkom.

Voor de kleine kinderen is er iedere zondag tijdens de morgendienst créche. Een groep gemeenteleden verzorgt de oppasbeurten zodat ook ouders van kleine kinderen in de gelegenheid zijn te kerkdienst te bezoeken.