Hervormde Gemeente
Ottoland

Corona-virus

Maatregelen i.v.m. Corona virus

De ontwikkelingen rond het Corona-virus hebben ook gevolgen voor onze kerkelijke gemeente. De kerkenraad heeft vanavond in een extra overleg besloten om in navolging van de richtlijnen van de regering en de leiding van de PKN de kerkdiensten tot eind maart af te gelasten. Dat is geen eenvoudig besluit, want geloven betekent samen verbonden willen zijn – elkaar opzoeken in grote en kleine groepen, elkaar te ontmoeten, samen bidden, samen zingen. Dat dat nu niet kan is moeilijk, maar als kerkenraad vinden we dit nu toch de beste weg.

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u het bericht waarin de kerkenraad dit besluit uitlegt en toelicht, en ook worden andere groepsactiviteiten genoemd die nu niet doorgaan.

De kerkenraad

-----------------------

Maatregelen i.v.m. Corona virus

Geen kerkdiensten
Vanuit de overheid is de richtlijn gegeven om bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers niet door te laten gaan. Dit betekent dat onze diensten op zondag 15, 22 en 29 maart niet door zullen gaan. Op dit moment wordt gewerkt aan een alternatief dat we u online zullen aanbieden via Youtube. Hierover volgt nog een aparte nieuwsbrief.
De EO zendt de komende tijd op zondagmorgen om 9.20 uur een kerkdienst uit op NPO 2 www.EO.nl
Voor jongeren zendt EO BEAM live een online kerkdienst uit op Youtube www.eo.nl/beam

Klik hier voor de richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland
Klik hier voor de brief van onze classispredikant aan de kerkenraden

Overige activiteiten
Om iedere mogelijke vorm van verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan is ook besloten om alle overige activiteiten in onze kerkelijke gemeente in ieder geval twee weken op te schorten. Dit betekent dat er tot 31 maart a.s geen zondagsschool, club, catechese, huiskring, vrouwenvereniging enz. zal plaatsvinden.

Bezoekwerk
De komende twee weken zal er ook geen bezoekwerk plaatsvinden. De wijkouderlingen zullen in samenwerking met de bezoekteams telefonisch contact leggen met oudere en/of kwetsbare gemeenteleden. Hieronder vindt u de telefoonnummers van Ds. Arie de Fijter en de wijkouderlingen. Neem gerust contact met hen op.

Gods Geest vindt altijd wegen...
Het coronavirus raakt ons kerkzijn in het hart, aldus ds. René de Reuver, scriba generale synode. Hij is ontroerd over de initiatieven die gemeenten ontwikkelen om de komende weken toch vorm te geven aan kerk-zijn. Gods Geest vindt altijd wegen...
Het zijn vreemde tijden. Het coronavirus krijgt steeds meer grip op onze samenleving. Grote bijeenkomsten zijn afgelast, velen zitten in quarantaine. Dit alles om het virus zoveel mogelijk in te dammen.
Ook als kerkgemeenschap treft dit ons. Nog nooit heb ik meegemaakt dat de overheid oproept om geen bijeenkomsten - en dus ook kerkdiensten - meer te beleggen met meer dan 100 kerkgangers. En dat we als kerk hier gehoor aan geven. Met als gevolg dat deuren van veel lokale kerken zondag gesloten blijven. Bovendien zullen ouderen en zieken veel minder bezocht gaan worden. Al is het maar om elkaar niet te besmetten.
Deze dingen raken ons kerkzijn in het hart. De kerkdienst is de plek waar de lofzang gaande gehouden wordt en naar elkaar omzien is wezenlijk voor de kerk.
Gelukkig betekenen de beperkende maatregelen niet dat we met elkaar geen kerk kunnen zijn. Het is verrassend hoeveel creatieve ideeën er al zijn opgeborreld. Verder lezen


Ander nieuws