Hervormde Gemeente
Ottoland

Gemeenteschool

Als kerkenraden van Goudriaan en Ottoland zouden we in het nieuwe seizoen (in het najaar van 2022) graag een gezamenlijke cursus of gemeenteschool organiseren.

Het gaat dan om een aantal avonden voor de leden van onze gemeenten, in één van onze kerken. In het verleden zijn er vaker cursussen of gemeentescholen georganiseerd en het lijkt ons goed om hier opnieuw invulling aan te geven, zodat we ons met elkaar kunnen verdiepen in een bepaald thema en kunnen leren van elkaar of van iemand die we uitnodigen. Een cursus of gemeenteschool komt niet in de plaats van de kringen die er al zijn, maar zal ernaast worden georganiseerd.
Inmiddels zijn er enkele ideeën die in aanmerking komen en we horen graag of u misschien een voorkeur voor een van deze voorstellen heeft. En mocht u een heel ander idee hebben, ook dan vernemen we dat graag. U kunt digitaal reageren via Google-forms, zodat de gegevens centraal binnenkomen bij een van de scriba’s, zie de link onder aan deze brief. Met uw reactie wordt vertrouwelijk omgegaan en deze wordt uitsluitend voor deze inventarisatie gebruikt. Indien u niet digitaal wilt reageren, kunt u uw reactie doorgeven aan een van de scriba’s.

Alpha-cursus
Tijdens de Alpha cursus ontdek je de basis van het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier. Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: eten, een inleiding en een kleine groep. Alpha is voor iedereen! Het is de plek waar je jezelf mag zijn, alles mag delen, waar je mag twijfelen. Het is de plek waar alle verhalen samenkomen. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Op Alpha denk je samen na over allerlei inspirerende onderwerpen.
Elke Alpha-avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. Voor meer informatie: Alpha-cursus.

Focus - traject
Het Focustraject van de IZB is niet een methode of programma, maar een wat langer durend traject van bezinning, verdieping en verandering. De doelstelling van het traject is een hernieuwde bezinning op de missionaire opdracht van de gemeente vanuit een nieuwe gerichtheid op Jezus Christus. Meer informatie is te vinden via deze link: Focus - IZB

Gemeenteschool over duurzaamheid
Tijdens drie of vier avonden zal worden stilgestaan bij het thema duurzaamheid. Duurzaamheid is een actueel thema, dat zal niemand ontgaan zijn. De vraag is hoe wij als kerk onze bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam omgaan met de schepping. Vinden wij dat we voldoende doen of laten we kansen liggen? Het idee is om enkele inspirerende sprekers uit te nodigen om ons te laten inspireren over het thema duurzaamheid, met elkaar in gesprek te gaan en na te denken over wat we concreet kunnen doen voor onze mooie schepping.

Gemeenteschool over omgaan met ziekte
Gedurende enkele avonden wordt stilgestaan bij het thema ziekte en hoe hiermee om te gaan. Wat betekent het als het je zelf ziek wordt of als iemand in je naaste omgeving ziek wordt? Wat zegt de Bijbel hierover? Ook hier is het de bedoeling enkele sprekers uit te nodigen om met ons stil te staan bij dit thema.

Klik op deze link om het reactieformulier in te vullen: https://forms.gle/mLpPABYdXeSgMK3M7
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Clementine Blokland, ouderling scriba, Gereformeerde Kerk Ottoland
Alfred Broere, scriba Hervormde Gemeente Goudriaan
Joke Bos, scriba Hervormde Gemeente Ottoland


Ander nieuws