Hervormde Gemeente
Ottoland

Liturgisch centrum

Bij iedere periode in het kerkelijk jaar is er een kleed.

Een aantal creatieve dames uit onze gemeente is bezig met het maken van kleden voor de liturgische tafel in de kerk. Bij iedere periode in het kerkelijk jaar hoort een ander kleed (antipendium).

Het eerste kleed is groen en ligt vanaf de startzondag in de kerk. Groen is de kleur van groei en leven.Dit kleed hangt tussen de gedenkdagen over de tafel.

  • De cirkel komt op elk van de 4 kleden terug en is ook te zien in het kerkzegel.Wij zijn een kring/gemeenschap van mensen, niet gesloten maar naar buiten gericht, vandaar de opening,
  • Op elk van de kleden zal de opening naar een andere windrichting zijn.
  • Op het kleed zien we ook een vis met daarin de Griekse letters van het woord Ichtus. Iedere letter in het woord is een afkorting voor een woord. Die woorden tezamen vormen de zin (vertaald): Jezus Christus, Gods Zoon, Redder.
  • Onder de vis zien we de bijbel met daarin de tekst 1 Petrus 2:5. (... als levende stenen) Deze tekst is ook te vinden op het kerkzegel.
  • Het Kruis is het symbool van het grootst denkbare offer aan ons gegeven, het symbool van de volmaakte Liefde van God voor ons.
  • De golfjes zijn het symbool van het Levende water (Johannes 7:37-38).


Ander nieuws