Hervormde Gemeente
Ottoland

Komende diensten

07-jun - 18:30 uur
Ds. G. van Driesten uit Streefkerk
07-jun - 18:30 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A.F. de Fijter uit Ottoland

Viering in verbondenheid - zondag 10 mei 2020

Waar voel jij je thuis?

Zondag 10 mei 2020
10.00 uur: Viering in verbondenheid met als thema "Waar voel jjj je thuis?"
Met medewerking van Ds. Arie de Fijter en diverse gemeenteleden.
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk en onderhoud gebouwen
Klik hier voor het liederenblad van de online viering.

Online viering
Komende zondag weer een online viering, vanuit de kerk in Goudriaan. Met een kindermoment over David, een aantal liederen door gemeenteleden, met onder andere een lied van vier generaties uit één familie. We lezen deze zondag over een gesprek van Jezus met Zijn leerlingen (Johannes 14:1-14). Dat gesprek begint met: maak je niet ongerust (‘uw hart worde niet ontroerd’). Dat zijn – ook al klinken ze in een heel andere context, toch heel bemoedigende woorden in deze tijd. Ook zegt Jezus: in het huis van God zijn vele woningen. Anders gezegd: wees niet bang dat er bij God voor jou geen plaats zou zijn.

Dat brengt me al een beetje bij de persconferentie van afgelopen woensdag waarop de regering bekend maakte hoe we als samenleving de komende tijd stappen zetten waarin de maatregelen voorzichtig versoepeld worden. Gemeld werd dat vanaf 1 juli kerkdiensten weer mogelijk zullen zijn voor maximaal honderd bezoekers, met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel. Dat betekent in de praktijk een puzzel over de vraag voor wie er wanneer een plaats zal zijn in de kerk. Honderd mensen, dat zal niet lukken, gelet op 1,5 meter afstand. Hoe dat allemaal moet, daarover gaat de kerkenraad zich de komende tijd buigen. Dat vraagt nog heel wat puzzelwerk. Want er zitten veel vragen aan vast: wie mag wanneer komen? Kunnen we dan ook zingen? (in Duitsland zijn er al kerken open gegaan, maar daar zingen ze niet). En nog meer van dat soort vragen. Maar hoe dan ook is het toch weer een richtpunt om naar toe te gaan werken. 

Hartelijke groet,in Christus verbonden,
ds. Arie de Fijter

Speuren en zwaaien op Bevrijdingsdag
Wat was het op 5 mei een stralende dag! Perfect weer voor goede speurneuzen.
Verspreid door het dorp waren de symbolen opgehangen achter de ramen van 12 gemeenteleden. De één goed zichtbaar, de ander was soms wat meer speur werk voor nodig.
Er is heel wat afgezwaaid vanuit de huizen. En gelukkig is het bij iedereen gelukt om de zin in te vullen:
Wat is vrijheid?
Het antwoord op deze vraag is ook door veel gezinnen ingevuld. Een greep uit de antwoorden:
Dat je mag doen wat jezelf wilt, niet onderdrukt worden, zonder angst leven, in vrijheid in God mogen geloven, buiten spelen, geen oorlog en geweld.
En wat voor de één vrijheid is, kan voor de ander soms juist niet zo worden ervaren blijkt wel uit de volgende antwoorden: naar school kunnen en een ander vakantie hebben.

Ook de regenbogen zijn geteld. Op de route waren minimaal 10 stuks te vinden, maar in de loop van de dag kwamen er nog regenbogen bij. Sommigen hebben er wel 17 gezien! Leuk dat zoveel mensen hier aan mee gewerkt hebben!

Aan het einde van de dag werd de vrijheid voor de kinderen t/m 12 jaar in de praktijk gebracht. Vrijheid is ook mogen kiezen. De kinderen hadden als beloning voor hun deelname de keuze uit 2 lekkernijen.
Een grote zuurstok in rood-wit-blauw-oranje, of een mooie oranje mandarijn.
En dat was voor veel kinderen geen moeilijke keuze��

Collecte
U kunt: Collectebonnen deponeren in de bussen op A 58 of B 121. Deze worden dagelijks geleegd. Op de collectebonnen kunt u d.m.v. een D, K of een Z aangeven voor welke collecte uw bijdrage is. (Diaconie, Kerkrentmeesters of Zending). Uw bijdrage overmaken op

  • Diaconie NL31RABO0342711652  o.v.v. datum collecte
  • Kerkrentmeesters NL92RABO0342716956 o.v.v. datum collecte
  • Diaconie (zendingsbussen) NL31RABO0342711652  o.v.v. zendingsbussen 2e kw. 2020

Digitaal kindermoment
Deze zondag gaat het over jaloers zijn. Vraagje: Ben jij dat wel eens??
Een vriendje of een vriendinnetje die een nieuwe fiets of nieuwe schoenen heeft, wat zeg jij dan zo die zijn leuk of oké  leuk maar  eh gaan we nu spelen.
Eigenlijk niet zo gek hoor heel veel grote mensen hebben dat ook met een huis, auto of hobby van iemand!
En zelfs in de bijbel kwam het al voor bij koning Saul en de vriend van zijn dochter Michal (David die met Goliath) gevochten heeft luister je ook mee zondag

In de link staan werkbladen of Bijbelbasics voor thuis.

Klik hier voor de werkbladen 4-8 jaar.
Klik hier voor de werkbladen 8-12 jaar

Hemelvaartkamp
De eerste plannen waren er al! De beslissing is zo lang mogelijk uitgesteld maar helaas, er zal geen Hemelvaart kamp zijn dit jaar.
Hierbij de uitnodiging voor het STAY-HOME kamp.
Een tip; kijk tijdens Hemelvaart af en toe op de facebook pagina van clubwerk Ottoland.


Ander nieuws