Hervormde Gemeente
Ottoland

Komende diensten

05-apr - 09:30 uur 7e Lijdenszondag
Ds. G. v.d. Bos uit Ede
05-apr - 18:30 uur 7e Lijdenszondag
Ds. J. van Dijk uit Zeist

Viering in verbondenheid - zondag 15 maart 2020

Online viering hervormde gemeente Goudriaan en Ottoland 15 maart 2020

Viering in verbondenheid
Morgen om 10.00 uur komt er een livestream op Youtube online voor een korte viering in verbondenheid van de Hervormde kerken van Goudriaan en Ottoland.
Klik hier voor de link naar de livestream. Op deze manier proberen beide kerkenraden de geloofsverbondenheid in stand te houden nu er geen kerkdiensten gehouden worden. Het is de bedoeling dat er elke zondag een online viering in verbondenheid zal zijn.
We hopen dat u meedoet, meekijkt en meeviert.
Verschillende gemeenteleden hebben een bijdrage geleverd. Veel dank in het bijzonder aan Gerjan de Vries en Simon Bor, bij het meedenken en in het verzorgen van de techniek.

Een collecte in de kerk is nu niet mogelijk. Maar u kunt uw bijdrage voor de collectedoelen van morgen overmaken, naar deze rekeningnummers van de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconiecollecte is een doelcollecte voor wijkgebouw De Bron in Rotterdam. Voor meer info klik hier. Op een later moment komt ook nog de mogelijkheid om uw bijdrage in de collectezak te doen.

  • Diaconie Hervormde Gemeente Ottoland NL31RABO0342711652 o.v.v. De Bron - 15-03-2020
  • Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Ottoland NL92RABO0342716956 o.v.v. 15-03-2020

Het is waardevol om thuis een kaars aan te steken tijdens de viering, als teken van Gods aanwezigheid en het licht van Christus in ons leven.
Alle goeds, Gods zegen, en een groet in verbondenheid,
Ds. Arie de Fijter

Digitaal kindermoment
De afgelopen weken stonden we in de kerk met jullie even stil bij de mooie berg omdat we op weg zijn naar Pasen. Dat kan nu natuurlijk niet omdat we niet naar de kerk gaan. Maar speciaal voor jullie hebben we, samen met Ottoland, een filmpje opgenomen van het verhaal van deze week.  En in het filmpje kun je zien welk plaatje er bij komt op de berg. Zo blijven we gewoon op weg gaan naar Pasen. Er zijn een aantal leuke werkbladen die bij deze week horen. Zo kun je een 3D hart tekenen en kleuren, een lettercode kraken of een mooie kleurplaat maken. Wij hopen dat jullie een werkblad willen maken.

Klik hier voor het materiaal van kinderen van 4 tot 8 jaar
Klik hier voor het materiaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Zouden jullie een foto er van willen sturen naar jeugdouderling Cora Tukker via jeugdouderling@hervormdottoland.nl Dan kunnen we volgende week in de nieuwsbrief jullie werkjes laten zien aan iedereen.
 
Groetjes van Cora

Overige kerkdiensten
Klik hier voor de kerkdienst van de Protestante Kerk Nederland op 15 maart om 9.20 uur en de BEAM-kerkdienst.
Klik hier voor de kerkdienst van Groot Nieuws Radio op 15 maart om 10.00 uur.


Ander nieuws