Hervormde Gemeente
Ottoland

Komende diensten

07-jun - 18:30 uur
Ds. G. van Driesten uit Streefkerk
07-jun - 18:30 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A.F. de Fijter uit Ottoland

Viering in verbondenheid - zondag 17 mei 2020

Online viering van zondag 17 mei en Hemelvaart!

Zondag 17 mei 2020
10 uur: Viering in verbondenheid
Met medewerking van Ds. Arie de Fijter en diverse gemeenteleden.
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk en onderhoud gebouwen
Bekijk hier de liederenlijst.

Donderdag 21 mei 2020
10 uur; Viering in Verbondenheid
Met medewerking van Ds. Arie de Fijter en diverse gemeenteleden
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk en onderhoud gebouwen

Online vieringen
De viering komt deze zondag weer vanuit de kerk in Ottoland en diverse gemeenteleden zullen hun bijdrage leveren. Kan verdriet veranderen in vreugde? Daar gaat het over. We lezen uit Johannes 16. Zondag is er onder andere een videoboodschap van Ria en Jordi Bosch, die werken en leven in Peru. Hoe vergaat het hen, in deze pandemie? Hoe houden zij het vol? Er is een kindermoment, de verhalen over David gaan verder. Het verhaal van afgelopen zondag – over dat beeld in bed – werd door de kinderen met veel aandacht gevolgd, hoorde ik.

Met Hemelvaart is er ook een online viering, om 10.00 uur. Mijn eerste ‘proefpreek’ ooit was een preek voor Hemelvaartsdag, over Handelingen 1:11 – ‘wat staan jullie daar naar de hemel te staren?’. Met die vraag krijgen de leerlingen van Jezus liefdevol op hun kop. Ze moeten zich niet blind staren op een vertrekkende Jezus, maar de komende Geest gaan verwachten, thuis, in Jeruzalem. Thuis moeten ze volharden in bidden en smeken, wachten op de kracht van de Geest. Een mooie opdracht, juist ook voor deze tijd.

Voor meer info over hoe de kerkdiensten/vieringen de komende tijd gaan verlopen, zie ook het bericht van de kerkenraad over toekomstige diensten.

Nieuwe wegen
Iemand maakte onlangs  de mooie vergelijking tussen het Romeinse wegennetwerk in de begintijd van de kerk, met de digitale snelwegen nu. Door dat wegennetwerk vond het evangelie toen zijn weg door heel het Romeinse rijk, van stad naar stad. Nu speelt internet een grote rol in de beschikbaarheid van het evangelie online. Denk even 10 of 15 jaar terug: de online diensten zoals we ze nu hebben waren dan ondenkbaar geweest.

Hartelijke groet, in Christus verbonden, ds. Arie de Fijter

Collecte
U kunt collectebonnen deponeren in de bussen op A 58 of B 121. Deze worden dagelijks geleegd. Op de collectebonnen kunt u d.m.v. een D, K of een Z aangeven voor welke collecte uw bijdrage is. (Diaconie, Kerkrentmeesters of Zending). Uw bijdrage overmaken op:

  • Diaconie NL31RABO0342711652  o.v.v. datum collecte
  • Kerkrentmeesters NL92RABO0342716956 o.v.v. datum collecte
  • Diaconie (zendingsbussen) NL31RABO0342711652  o.v.v. zendingsbussen 2e kw. 2020

Toekomstige diensten
De afgelopen tijd zijn een aantal versoepelingen van de maatregelen rond het Corona-virus bekendgemaakt. Onder zeer strikte voorwaarden kunnen er vanaf 1 juni weer kerkdiensten gehouden worden met maximaal 30 aanwezigen. Komende week bespreekt onze kerkenraad het voorstel om in ieder geval met ingang van juni op zondagavond een dienst/-viering te houden en deze ‘live’ uit te zenden. Er wordt dan ook besproken op welke termijn we hierbij gemeenteleden aanwezig laten zijn. De diensten zullen de komende tijd in ieder geval een ander karakter houden. Zo is samenzang, een wezenlijk onderdeel van onze diensten, voorlopig niet toegestaan. In de volgende nieuwsbrief zullen we u nader informeren over de toekomstige vieringen/diensten.
Klik hier voor het protocol van de Protestantse Kerk Nederland

Verbonden blijven. Ottoland verbindt!
Volgende week gaan we starten met het project Ottoland verbindt!
We hebben een manier gevonden om met elkaar in contact te komen en verbinding te hebben. Binnenkort ontvangen alle gemeenteleden een brief met de exacte uitleg.
Per week krijgt ieder gemeentelid 2 personen toegewezen. En daar mag u op eigen wijze contact mee maken. Bellen is de insteek, maar ziet u daar tegenop, dan zijn er ook tal van andere manieren mogelijk om verbinding te maken. Denk aan een kaartje sturen, een cake bakken, veldboeketje plukken, en vult u verder maar in…
En het leuke is, u wordt zelf ook door 2 mensen gebeld. Vooraf weet niemand dus door wie hij/zij gebeld gaat worden in die week. Dit project is voor alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder. De jongeren van 12 tot 18 jaar krijgen een iets aangepastere vorm, maar ook zij gaan met elkaar verbinding zoeken.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben en niet benaderd willen worden, geef dit uiterlijk maandag 18 mei door aan ledenadministratie@hervormdottoland.nl

Digitaal kindermoment 
Deze week gaat het over David en Abigaïl.
David vraagt Nabal om eten voor hem en zijn soldaten. Als Nabal weigert, wordt David zo kwaad dat hij hem wil vermoorden. De vrouw van Nabal deelt wel eten en brengt het naar David. Ook spreekt ze profetische woorden over zijn koningschap. David komt hierdoor tot de erkenning dat het niet goed is om wraak te willen nemen.
In de link staan de werkbladen van Bijbelbasics voor thuis.
Klik hier voor de werkbladen 4-8 jaar.
Klik hier voor de werkbladen 8-12 jaar.

Zondagsschool
Wat hadden we een leuk afscheid van de zondagsschool kunnen hebben zondag. Voor nu moeten we het nog even uitstellen… Maar we gaan er zeker nog een keer uitgebreid bij stilstaan.
Addy, Jolien, Jens, Iris, Rhodé moeten dus nog even geduld hebben. Zij gaan naar groep 7 van de basisschool. En er is dus een einde gekomen aan de zondagsschooltijd. We houden jullie op de hoogte en komen er dus zeker nog op terug.
Maar er is gelukkig ook leuk nieuws te melden. Patricia komt bij het team van de zondagsschool! Cora gaat stoppen en met Patricia erbij is de leiding van de zondagsschool weer compleet. Van harte welkom Patricia!

Kindernevendienst
Helaas kunnen we niet in de vorm bij elkaar komen zoals we gewend zijn. Maar zodra het weer mogelijk is en we akkoord hebben vanuit de PKN gaan we zo snel als mogelijk is weer verder om de kinderen te vertellen over Jezus en alle mooie verhalen die in de Bijbel staan. Wellicht in een tijdelijke iets andere vorm. Maar we staan in de startblokken.
Ook bij de kindernevendienst is er goed nieuws te melden. Daar komt Eline het team versterken. En we zijn heel blij dat zij zich gaat inzetten voor het kinderwerk. Ook aan Eline een hartelijk welkom!


Ander nieuws