Hervormde Gemeente
Ottoland

Komende diensten

07-jun - 18:30 uur
Ds. G. van Driesten uit Streefkerk
07-jun - 18:30 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A.F. de Fijter uit Ottoland

Viering in verbondenheid - zondag 3 mei 2020

Met medewerking van Ds. Marien Kollenstaart en diverse gemeenteleden.

Zondag 3 mei 2020
10.00 uur: Viering in verbondenheid
Met medewerking van Ds. Marien Kollenstaart en diverse gemeenteleden.
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk en onderhoud gebouwen

Online viering
Komende zondag is Marien Kollenstraat de voorganger in de online dienst. U allen welbekend. Fijn dat hij dit wil doen. Er wordt door de kerkenraad ondertussen vooruitgekeken en nagedacht over kerk-zijn in de anderhalvemetersamenleving. We kunnen niet ver vooruitkijken, dus dit gebeurt in alle voorlopigheid. Maar toch goed om wel te doen alvast. 
Het is wel de moeite waard om te melden dat de online diensten goed worden bekeken en beluisterd. Op zondag zelf live, maar ook daarna gedurende de week. Er zijn mensen die de diensten (nog) niet kunnen volgen. Als dat voor u geldt, en u zou dit wel willen, wilt u dit dan laten weten aan de scriba: scriba@hervormdottoland.nl
Verbonden blijven
Ik kreeg mooie tips binnen van gemeenteleden om vorm te geven aan digitale verbondenheid. Eén ervan die mij erg waardevol lijkt om te doen is koffiedrinken na de dienst, maar dan online. Er zijn al diverse gemeenten die hier ervaring mee hebben. Je maakt online een digitale huiskamer en bespreekt de dienst na. Ieder zorgt uiteraard zelf voor koffie en thee. Maar verder kan het concept dat we al hebben ook op deze manier best functioneren. We delen de gemeente in in groepjes en brengen hen digitaal bij elkaar.

Wat ik ook langs heb zien komen is samen zingen, door in één video stemmen uit verschillende huizen bij elkaar te brengen en te synchroniseren. Dat kost wat meer moeite dan in de kerk, maar het resultaat is vaak erg mooi. En het brengt de gemeente goed in beeld.

Wellicht hebt u nog andere ideeën, laat het gerust weten!

4 en 5 mei
We blijven merken deze weken vol feest- en gedenkdagen hoe anders het leven in sommige opzichten nu is. Maandag 4 en dinsdag 5 mei zullen heel anders verlopen dan eerder gepland was. Op 5 mei gedenken we dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn. Wat een belangrijk moment. Ook nu kunnen we gedenken, maar het zal vreemd zijn de koning op een lege Dam te zien staan op 4 mei.
Misschien komt het gedenken op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei nog wel meer binnen. Ik weet het niet, maar ik vond Pasen indringend dit jaar. En dat verwacht ik eigenlijk ook van 4 en 5 mei.
Tot slot
Ik hoop dat het allemaal nog een beetje gaat thuis. De gezinnen kunnen wellicht een beetje uitblazen nu in de meivakantietijd, na al het thuisonderwijs. Alhoewel, als je baan gewoon doorloopt, dan werk je dus thuis met kinderen om je heen die vrij zijn. Ik kan me ook goed voorstellen dat het voor mensen alleen niet meevalt, hoe langer het duurt. Hou vol!

Hartelijke groet, in Christus verbonden,
ds. Arie de Fijter

Collecte
U kunt:
Collectebonnen deponeren in de bussen op A 58 of B 121. Deze worden dagelijks geleegd. Op de collectebonnen kunt u d.m.v. een D, K of een Z aangeven voor welke collecte uw bijdrage is. (Diaconie, Kerkrentmeesters of Zending).
Uw bijdrage overmaken op

  • Diaconie NL31RABO0342711652  o.v.v. datum collecte
  • Kerkrentmeesters NL92RABO0342716956 o.v.v. datum collecte
  • Diaconie (zendingsbussen) NL31RABO0342711652  o.v.v. zendingsbussen 2e kw. 2020

Voor de kinderen
Digitaal kindermoment
Deze weken horen jullie steeds een verhaal over David. Afgelopen zondag hoorden we dat God David heeft uitgekozen om koning van Israël te worden. Niet omdat David de grootste en de sterkste was maar omdat God naar zijn binnenkant, zijn hart, keek. Wat zal er deze week met David gaan gebeuren? Dat horen jullie aanstaande zondag in de online dienst. In de link staan werkbladen of Bijbelbasics voor thuis.

Klik hier voor de werkbladen.
Klik hier voor de leeswijzer.

BEVRIJDINGSSPEURTOCHT   #REGENBOOGSPEUREN
Deze week staan we stil bij de herdenking van oorlogsslachtoffers op 4 mei en vieren we onze bevrijding op 5 mei, wat dit jaar 75 jaar geleden is. Hoe bijzonder het is om in vrijheid te leven, lijkt ons juist in deze tijd, extra te raken. En staan we er daardoor misschien wel extra bij stil.
Om de kinderen er op een actieve manier mee bezig te laten zijn, hebben we het volgende bedacht;
De kinderen hebben als het goed is, thuis een A4 gekregen met daarop de uitleg en route van de bevrijdingsspeurtocht door Ottoland. De tocht is corona proof doordat iedereen de tocht op zijn eigen tijd kan doen. Leuk om met de kinderen erachter te komen welke zin er moet worden gezocht en wat het antwoord is op de vraag. De speur elementen zijn verspreid door het dorp opgehangen en kunnen op de fiets gedaan worden. Het startpunt is de kerk.
Op dinsdag 5 mei kan de speurtocht  op eigen gelegenheid vanaf 9.00 worden gestart. Tussen 16.00 en 17.00 uur kunnen de speurders hun beloning ophalen en de oplossing inleveren bij de Arend. De Arend is dan alleen toegankelijk voor kinderen tot 12 jaar. En houden we ons zo op die manier aan de maatregelen.
Voor wie geen kinderen in de basisschool leeftijd heeft, is de speurtocht als bijlage toegevoegd. Leuk voor iedereen om te doen, niet alleen voor kinderen. En vergeet niet te zwaaien naar de mensen waar een afbeelding ophangt!! Zo combineren we speuren, zwaaien en actief zijn op deze bijzondere feestelijke dag.
Ik zag weer hele mooie regenbogen hangen! Sommige heel hoog achter het raam, sommige heel klein. Bedankt daarvoor! Wilt u ze nog even laten hangen? Het is een onderdeel van de speurtocht;)

Klik hier voor de speurtocht
Klik hier voor de route
 


Ander nieuws