Hervormde Gemeente
Ottoland

Komende diensten

26-jan - 09:30 uur
Ds. G. van Driesten uit Streefkerk
26-jan - 18:30 uur
Ds. A.F. de Fijter uit Ottoland

Week van Gebed 2020 in het teken van het buitengewone

De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020 plaats van 19 tot en met 26 januari.

‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020 plaats van 19 tot en met 26 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta. Ook in Ottoland zijn er een aantal gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Buitengewoon’. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er varianten beschikbaar voor kinderen en tieners. 
Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

De gebedssamenkomsten in Ottoland:

  • maandag 20/1 om 19.30 uur in De Arend, A 58 
  • dinsdag 21/1 om 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk, A 88 
  • woensdag 22/1 om 19.30 uur in De Arend, A 58 
  • donderdag 23/1 om 19.30 uur in de Gereformeerde kerk, A 88 
  • vrijdag 24/1 om 19.30 uur in De Arend, A 58 

Ander nieuws